Samen een verticale sectionaalpoort ontworpen

Ik heb mijn studie niet alleen altijd als heel interessant maar ook echt als bijzonder leerzaam ervaren. Ik krijg er constant dingen mee die ik heel concreet in de praktijk kan brengen. Soms is het ook andersom: dan gebeuren dingen in de praktijk waar ik vanuit het oogpunt van de studie echt iets mee kan.

Vormgeven van je ideeën

Zo gebeurde dat laatst bijvoorbeeld bij het laten plaatsen van de verticale sectionaalpoort hier aan huis. Ik woon in een prachtig oud pand dat ik van voor tot achter aan het opknappen ben, naar mijn eigen ideeën die zich de afgelopen jaren hebben gevormd toen ik in de schoolbanken zat. Die tijd is heel vormend geweest voor mijn fantasieën bij wat ik nou zelf van een huis verwacht. Natuurlijk moet je altijd met de wensen van de klant mee en hoewel die soms vrij concreet en al gekaderd zijn, is dit zeker niet altijd het geval. Sommige mensen hebben een idee van wat je wilt, en de kracht van een goede architect zit ‘m er dan in om daar vorm aan te geven – met je eigen stijl er als visitekaartje in verwerkt. 9Mensen vragen immers niet zonder reden om jou, het komt omdat je stijl van vormgeven hen aanspreekt. Maar nooit kom je eraan toe geheel je eígen project te verwezenlijken, van die totale vrijheid te genieten, omdat er altijd beperkingen aan je bewegingsvrijheid zitten natuurlijk. Pas nu ik mijn eigen huis aan het vormgeven ben, merk ik echt hoe heerlijk het is van die volledige vrijheid te kunnen genieten. Samen met Different Doors heb ik de verticale sectionaalpoort ontworpen en zij hebben ‘m precies naar mijn wens uitgevoerd.